Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


1. Vision

2. Mål

2.1      Gemensamma värderingar

2.2      Ledaretik

2.3      Mottagande av ungdomar/föräldrar

2.2      Seniorsatsning

3     Organisationen

3.1      Styrelse

3.2      Ansvarsområden

3.2.1      Ordförande

3.2.2      Kassör

3.2.3      Sekreterare

3.2.4      Ledamot

3.2.5      Adjungerad ledamot

3.2.6      Kioskansvarig

3.2.7      Anläggningsansvarig

3.2.8      Tävlingskommitté

3.2.9      Ungdomskommitté

3.2.10    Valberedning

 

1. Vision

LBGK är en förening med medlemmar, spelare och ledare som har en ledande position för ungdoms- och vuxenbangolf i Ludvika och Sverige.

2. Mål

Att:

 • utveckla spelare från ungdomen och vidare genom åren, med hjälp av aktiv medverkan från föräldrar och ledare.
 • vara en brett arbetande ungdomsförening i bangolf med verksamhet som innehåller både idrottsliga och sociala verktyg.
 • rekrytera ledare så långt som möjligt inom den egna föreningen.
 • våra ledare skall ha hög kompetens och utbildning.
 • ha framgång i tävlingar och uppmuntra våra spelare till att ha en attityd att vilja vinna. Att vinna är att vilja förbättra sig, att göra sitt bästa, vilket innebär att vi inte nödvändigtvis kommer att vinna alla tävlingar, vilket betyder att vi skall kunna hantera både framgång och motgång.
 • få hela familjen engagerad.
 • leva efter den policy som föreningen fastställt i separata dokument.
 • Varje ledare och spelare ska medverka till att skapa en god miljö där alla är lika viktiga.
 • Hos oss är alla ansvariga för allt som händer på och vid sidan av banan. 
 • Vid för föreningen upprepade misskrediterande uppträdande och vid misstanke om bruk av droger kan medlem/ledare av styrelsen avstängas från verksamhet i föreningens regi.
 • Ledare får inte agera så att spelare på något sätt kommer i beroendeställning till dem.
  • Alla ledare och föräldrar i verksamheten skall vara ett vuxet föredöme
  • Föräldrar som medföljer vid resor ska informeras om föreningens inställning till alkohol i samband med resor och uppträda på ett föredömligt sätt.
  • Styrelsen ansvarar för informationen till våra ledare och föräldrar om vikten att inta ett korrekt uppträdande mot tävlingsledning och motståndare.
 • Första intrycket är det viktigaste. Det måste vara ordning och reda.
 • Vid säsongstart ska styrelsen informera om föreningens mål och verksamhet.
 • Det är viktigt att föräldrarna tidigt får klart för sig hur föreningen är organiserad samt vad föreningen förväntar sig av dem.
 • En seniorsatsning får inte resultera i att ungdomsverksamheten blir lidande.
 • Målet är att flertalet av spelarna i representationslagen ska bestå av egna produkter.
 • Vi ska erbjuda verksamhet även för de spelare som inte platsar i representationslagen.

2.1        Gemensamma värderingar

 • Alla spelare ska känna sig trygga i sin förening så att en förmåga att stötta varandra i med- och motgång skapas.
 • Det ska vara roligt och personligt utvecklande att spela bangolf i LBGK.
 • Vi har respekt för människors lika värde.
 • Hos oss ska alla våga.

2.2        Ledaretik

2.3       Mottagande av ungdomar/föräldrar

2.2       Seniorsatsning

 

3     Organisationen

Vi har valt att arbeta med en styrelse med ett övergripande ansvar. Allt arbete i föreningen sker i 10 ansvarsområden. Varje område består av ett uppdrag och en eller flera ansvariga. Inom varje ansvarsområde finns alla arbetsuppgifter nedskrivna.

 

Funktion

Valda

Ordförande                                  

Jörgen Johansson

 

Kassör     

Jan Karlsson 

Sekreterare

Malin Lernebo 

Ledamöter                                   

Bobby Bruset

Daniel Danielsson

Kenneth Eklund 

Adjungerande ledamot

Philip Marcus 

Kioskansvarig                              

Anki Risberg

Gun-Britt Risberg 

Anläggningsansvarig

Kenneth Eklund

Daniel Danielsson 

Tävlingskommitté

Jörgen Johansson

Bobby Bruset 

Ungdomskommitté

Malin Lernebo

Philip Marcus

Valberedning                                

Jan Karlsson

Bobby Bruset

Daniel Danielsson 

 

3.1       Styrelse

 • Övergripande ansvar för föreningens totala verksamhet
 • Årsmötet
 • Fördelning av uppdrag, ansvarsområde och arbetsuppgifter
 • Mediakontakt
 • Policyfrågor

3.2       Ansvarsområden

Styrelsen och ordföranden har uppgiften att bevaka ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om budget får ändras inom något område efter föredragning av ansvarig under ansvarsområdet. Annars gäller fastställd budget.

3.2.1  Ordförande

Uppdraget: Att vara klubbens talesman både utåt och inom klubben.

 

Arbetsuppgifter:

 • Sponsorfrågor
 • Ledarträffar
 • Mediakontakt

 

 

 

3.2.2  Kassör

Uppdraget: Ansvar för alla ekonomiska ärenden i föreningen.

Arbetsuppgifter:

 • Löpande bokföring
 • Budget – sammanställa förslag på budget efter förarbete av kommittéerna.
 • Göra regelbundna uppföljningar till styrelsemöten.
 • Fakturakontroll – göra erforderliga betalningar av fakturor och kontantkvitton (löpande).
 • In- och utbetalningar
 • Lotterier – redovisning
 • Kontakt med revisorerna
 • Föreningsuppgifter till SBGF /BBGF
 • Medlemsregister
 • Övergripande ansvar för ett aktivt bidragssökande.

3.2.3  Sekreterare

Uppdraget: Att ansvara för klubbens protokoll och korrespondens.

 

Arbetsuppgifter:

 

 • Verksamhetsberättelse
 • Protokollskrivning
 • Medlemsutskick och distribution
 • Uppvaktningar
 • Samla tidningsurklipp
 • Affischer och aktuell-tavla
 • Trycksaker

3.2.4  Ledamot

Uppdraget: Att deltaga aktivt i styrelsemöten och klubbens verksamhet

.

Arbetsuppgifter:

 

3.2.5  Adjungerad ledamot

Uppdraget: Att deltaga aktivt i styrelsemöten och klubbens verksamhet. Att vara klubbens ungdomars talesman inom styrelsen.

 

Arbetsuppgifter:

 

3.2.6  Kioskansvarig

Uppdraget: Att ansvara för driften av kioskverksamheten

.

Arbetsuppgifter:

 

 

3.2.7  Anläggningsansvarig

Uppdraget: Att ansvara för underhåll och drift av klubbens banor och anläggning.

 

Arbetsuppgifter:

 • Skötsel och underhåll
 • Materielförråd
 • Inköp av utrustning

3.2.8  Tävlingskommitté

Uppdraget: Att ansvara för klubbens tävlingsverksamhet internt och externt.

 

Arbetsuppgifter:

 • Säsongsplanering
 • Seriespel
 • Officiella tävlingar
 • Cuper

3.2.9  Ungdomskommitté

Uppdraget: Övergripande ansvar för ungdomsverksamheten.

Arbetsuppgifter:

 • Rekrytera ungdomsspelare
 • Arrangera ungdomstävlingar
 • Lovverksamhet
 • Klubbinformation vid föräldramöten

3.2.10    Valberedning

Uppdraget: Att se till att det finns valbara namn till förtroendeposter inom klubben.

 

Arbetsuppgifter:

 • I god tid kontakta personer som kan vara aktuella för uppdrag inom klubben
 • Informera om vad de olika uppdragen innebär
Uppdaterad: 21 JUN 2013 22:09
Skribent: Jörgen Johansson

Postadress:
Ludvika BGK - Bangolf
Jan karlsson, Timmermansvägen 8H
77151 Ludvika

Kontakt:
Tel: 070-36 66 026
E-post: This is a mailto link

Se all info