Hoppa till sidans innehåll
 • Hem
 • Besöksinformation
 • Medlem
 • Styrelsen & Kommitteér
 • Anläggningen
 • Sponsorer
 • a"); function menuTouch(event) { // toggle flag for preventing click for this link var i, len, noclick = !(this.dataNoclick); // reset flag on all links for (i = 0, len = dropdowns.length; i < len; ++i) { dropdowns[i].dataNoclick = false; } // set new flag value and focus on dropdown menu this.dataNoclick = noclick; this.focus(); } function menuClick(event) { // if click isn't wanted, prevent it if (this.dataNoclick) { event.preventDefault(); } } for (i = 0, len = dropdowns.length; i < len; ++i) { element = dropdowns[i]; element.dataNoclick = false; element.addEventListener("touchstart", menuTouch, false); element.addEventListener("click", menuClick, false); } } }());

  Stadgar


  1. Vision

  2. Mål

  2.1      Gemensamma värderingar

  2.2      Ledaretik

  2.3      Mottagande av ungdomar/föräldrar

  2.2      Seniorsatsning

  3     Organisationen

  3.1      Styrelse

  3.2      Ansvarsområden

  3.2.1      Ordförande

  3.2.2      Kassör

  3.2.3      Sekreterare

  3.2.4      Ledamot

  3.2.5      Adjungerad ledamot

  3.2.6      Kioskansvarig

  3.2.7      Anläggningsansvarig

  3.2.8      Tävlingskommitté

  3.2.9      Ungdomskommitté

  3.2.10    Valberedning

   

  1. Vision

  LBGK är en förening med medlemmar, spelare och ledare som har en ledande position för ungdoms- och vuxenbangolf i Ludvika och Sverige.

  2. Mål

  Att:

  • utveckla spelare från ungdomen och vidare genom åren, med hjälp av aktiv medverkan från föräldrar och ledare.
  • vara en brett arbetande ungdomsförening i bangolf med verksamhet som innehåller både idrottsliga och sociala verktyg.
  • rekrytera ledare så långt som möjligt inom den egna föreningen.
  • våra ledare skall ha hög kompetens och utbildning.
  • ha framgång i tävlingar och uppmuntra våra spelare till att ha en attityd att vilja vinna. Att vinna är att vilja förbättra sig, att göra sitt bästa, vilket innebär att vi inte nödvändigtvis kommer att vinna alla tävlingar, vilket betyder att vi skall kunna hantera både framgång och motgång.
  • få hela familjen engagerad.
  • leva efter den policy som föreningen fastställt i separata dokument.
  • Varje ledare och spelare ska medverka till att skapa en god miljö där alla är lika viktiga.
  • Hos oss är alla ansvariga för allt som händer på och vid sidan av banan. 
  • Vid för föreningen upprepade misskrediterande uppträdande och vid misstanke om bruk av droger kan medlem/ledare av styrelsen avstängas från verksamhet i föreningens regi.
  • Ledare får inte agera så att spelare på något sätt kommer i beroendeställning till dem.
   • Alla ledare och föräldrar i verksamheten skall vara ett vuxet föredöme
   • Föräldrar som medföljer vid resor ska informeras om föreningens inställning till alkohol i samband med resor och uppträda på ett föredömligt sätt.
   • Styrelsen ansvarar för informationen till våra ledare och föräldrar om vikten att inta ett korrekt uppträdande mot tävlingsledning och motståndare.
  • Första intrycket är det viktigaste. Det måste vara ordning och reda.
  • Vid säsongstart ska styrelsen informera om föreningens mål och verksamhet.
  • Det är viktigt att föräldrarna tidigt får klart för sig hur föreningen är organiserad samt vad föreningen förväntar sig av dem.
  • En seniorsatsning får inte resultera i att ungdomsverksamheten blir lidande.
  • Målet är att flertalet av spelarna i representationslagen ska bestå av egna produkter.
  • Vi ska erbjuda verksamhet även för de spelare som inte platsar i representationslagen.

  2.1        Gemensamma värderingar

  • Alla spelare ska känna sig trygga i sin förening så att en förmåga att stötta varandra i med- och motgång skapas.
  • Det ska vara roligt och personligt utvecklande att spela bangolf i LBGK.
  • Vi har respekt för människors lika värde.
  • Hos oss ska alla våga.

  2.2        Ledaretik

  2.3       Mottagande av ungdomar/föräldrar

  2.2       Seniorsatsning

   

  3     Organisationen

  Vi har valt att arbeta med en styrelse med ett övergripande ansvar. Allt arbete i föreningen sker i 10 ansvarsområden. Varje område består av ett uppdrag och en eller flera ansvariga. Inom varje ansvarsområde finns alla arbetsuppgifter nedskrivna.

   

  Funktion

  Valda

  Ordförande                                  

  Jörgen Johansson

   

  Kassör     

  Jan Karlsson 

  Sekreterare

  Malin Lernebo 

  Ledamöter                                   

  Bobby Bruset

  Daniel Danielsson

  Kenneth Eklund 

  Adjungerande ledamot

  Philip Marcus 

  Kioskansvarig                              

  Anki Risberg

  Gun-Britt Risberg 

  Anläggningsansvarig

  Kenneth Eklund

  Daniel Danielsson 

  Tävlingskommitté

  Jörgen Johansson

  Bobby Bruset 

  Ungdomskommitté

  Malin Lernebo

  Philip Marcus

  Valberedning                                

  Jan Karlsson

  Bobby Bruset

  Daniel Danielsson 

   

  3.1       Styrelse

  • Övergripande ansvar för föreningens totala verksamhet
  • Årsmötet
  • Fördelning av uppdrag, ansvarsområde och arbetsuppgifter
  • Mediakontakt
  • Policyfrågor

  3.2       Ansvarsområden

  Styrelsen och ordföranden har uppgiften att bevaka ansvarsområdena. Styrelsen beslutar om budget får ändras inom något område efter föredragning av ansvarig under ansvarsområdet. Annars gäller fastställd budget.

  3.2.1  Ordförande

  Uppdraget: Att vara klubbens talesman både utåt och inom klubben.

   

  Arbetsuppgifter:

  • Sponsorfrågor
  • Ledarträffar
  • Mediakontakt

   

   

   

  3.2.2  Kassör

  Uppdraget: Ansvar för alla ekonomiska ärenden i föreningen.

  Arbetsuppgifter:

  • Löpande bokföring
  • Budget – sammanställa förslag på budget efter förarbete av kommittéerna.
  • Göra regelbundna uppföljningar till styrelsemöten.
  • Fakturakontroll – göra erforderliga betalningar av fakturor och kontantkvitton (löpande).
  • In- och utbetalningar
  • Lotterier – redovisning
  • Kontakt med revisorerna
  • Föreningsuppgifter till SBGF /BBGF
  • Medlemsregister
  • Övergripande ansvar för ett aktivt bidragssökande.

  3.2.3  Sekreterare

  Uppdraget: Att ansvara för klubbens protokoll och korrespondens.

   

  Arbetsuppgifter:

   

  • Verksamhetsberättelse
  • Protokollskrivning
  • Medlemsutskick och distribution
  • Uppvaktningar
  • Samla tidningsurklipp
  • Affischer och aktuell-tavla
  • Trycksaker

  3.2.4  Ledamot

  Uppdraget: Att deltaga aktivt i styrelsemöten och klubbens verksamhet

  .

  Arbetsuppgifter:

   

  3.2.5  Adjungerad ledamot

  Uppdraget: Att deltaga aktivt i styrelsemöten och klubbens verksamhet. Att vara klubbens ungdomars talesman inom styrelsen.

   

  Arbetsuppgifter:

   

  3.2.6  Kioskansvarig

  Uppdraget: Att ansvara för driften av kioskverksamheten

  .

  Arbetsuppgifter:

   

   

  3.2.7  Anläggningsansvarig

  Uppdraget: Att ansvara för underhåll och drift av klubbens banor och anläggning.

   

  Arbetsuppgifter:

  • Skötsel och underhåll
  • Materielförråd
  • Inköp av utrustning

  3.2.8  Tävlingskommitté

  Uppdraget: Att ansvara för klubbens tävlingsverksamhet internt och externt.

   

  Arbetsuppgifter:

  • Säsongsplanering
  • Seriespel
  • Officiella tävlingar
  • Cuper

  3.2.9  Ungdomskommitté

  Uppdraget: Övergripande ansvar för ungdomsverksamheten.

  Arbetsuppgifter:

  • Rekrytera ungdomsspelare
  • Arrangera ungdomstävlingar
  • Lovverksamhet
  • Klubbinformation vid föräldramöten

  3.2.10    Valberedning

  Uppdraget: Att se till att det finns valbara namn till förtroendeposter inom klubben.

   

  Arbetsuppgifter:

  • I god tid kontakta personer som kan vara aktuella för uppdrag inom klubben
  • Informera om vad de olika uppdragen innebär
  Uppdaterad: 21 JUN 2013 22:09 Skribent: Jörgen Johansson

  Postadress:
  Ludvika BGK - Bangolf
  Daniel Danielsson, Gruvfogdevägen 14 A
  77240 Grängesberg

  Besöksadress:
  Malmgatan 7
  77122 Ludvika

  Kontakt:
  Tel: 0703666026
  E-post: This is a mailto link

  Se all info